Referens > Funktioner > Mobila funktioner > Location
 

Location

Returnerar aktuell latitud och longitud för en iOS-enhet som kör FileMaker Go och dess korrekhet.

Format 

Location (säkerhet {; tidsgräns})

Parametrar 

säkerhet – ett numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal som motsvarar en distans i meter.

tidsgräns – ett numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal som motsvarar den maximala tidsgränsen för att hämta platsen. Standardvärdet är 60 sekunder.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

Text

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Den här funktionen returnerar aktuell latitud och longitud på en iOS-enhet där FileMaker Go körs samt horisontell precision för de returnerade värdena. Platsen erhålls genom GPS, mobilt nätverk eller Wi-Fi.

Returnerar och cache-lagrar enhetens plats i formatet latitud, longitud. Du kan använda de returnerade värdena till sökningar i kartfunktioner. Location returnerar horisontell säkerhet i meter och hämtar platsvärden till dess att en tidsgräns uppnås. Om du avbryter processen returneras den mest korrekta platsen från cache-minnet (om det finns) i FileMaker Go.

Om ingen plats mottas returneras en tom sträng i FileMaker Go. I FileMaker Pro Advanced returnerar Location en tom sträng.

Kommentarer 

Om du vill undvika stor batteriåtgång och upprepade hämtningar kan du ange en lägre siffra för tidsgräns.

Exempel 1 

Location (100; 40)tar upp till 40 sekunder att returnera latitud och longitud med en precision på 100 meter.

+37,343123, -122,017593, +65,000000.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om funktioner

Om formler

LocationValues