Referens > Funktioner > Mobila funktioner
 

Mobila funktioner

Mobila funktioner används med FileMaker Go.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

...returnerar följande

GetSensor

Värdet av en angiven sensor för en iOS-enhet.

Location

Aktuell latitud och longitud för en iOS-enhet som kör FileMaker Go och dess korrekhet.

LocationValues

Aktuell latitud, longitud och altitud för en iOS-enhet som kör FileMaker Go, dess korrekthet och antal minuter sedan värdena returnerades.

RangeBeacons

Returnerar en lista med iBeacon och deras närhet till en iOS-enhet.

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler