Referens > Funktioner > Mobila funktioner > LocationValues
 

LocationValues

Returnerar aktuell latitud, longitud och altitud för en iOS-enhet som kör FileMaker Go, dess korrekhet och antal minuter sedan värdena returnerades.

Format 

LocationValues (säkerhet {; tidsgräns})

Parametrar 

säkerhet – ett numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal som motsvarar ett avstånd i meter.

tidsgräns – ett numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal som motsvarar den maximala tidsgränsen för att hämta platsen. Standardvärdet är 60 sekunder.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

Text

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Den här funktionen returnerar aktuell latitud, longitud och altitud på en iOS-enhet där FileMaker Go körs, och returnerar horisontell och vertikal precision för de returnerade värdena och antal minuter sedan det senaste värdet returnerades. Platsen erhålls genom GPS, mobilt nätverk eller Wi-Fi.

Returnerar och cache-lagrar enhetens aktuell plats i följande format:

latitud
longitud
höjd (i meter)
horisontell noggrannhet (+/- noggrannhet i meter)
vertikal noggrannhet (+/- noggrannhet i meter)
värdets ålder i minuter (0,2 anger exempelvis 0,2 minuter eller 12 sekunder sedan)

Du kan använda funktionen GetValue om du vill hämta något av de sex returteckenavgränsade värdena ovan.

LocationValues hämtar platsdata till dess att önskad plats hittas eller fram till dess att en tidsgräns nås. Om du avbryter processen returneras den mest korrekta platsen från cache-minnet (om det finns) i FileMaker Go. Om ingen plats mottas returneras en tom sträng i FileMaker Go.

I FileMaker Pro Advanced returnerar LocationValues en tom sträng.

Kommentarer 

Varje returnerat värde, utom det sista, avslutas med returtecken.

Om du vill undvika stor batteriåtgång och upprepade hämtningar kan du ange en högre siffra för säkerhet och en lägre siffra för tidsgräns.

Exempel 1 

LocationValues (100 ; 40) returnerar följande plats för en enhet:

37,406489
-121,983428
0,0545050
65
10
0,001236

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om funktioner

Om formler

Location