Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fönsterzoomnivå )
 

Get ( Fönsterzoomnivå )

Returnerar inzoomningsnivån för det aktuella fönstret.

Format 

Get ( Fönsterzoomnivå )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

I Windows visas en asterisk vid zoomnivån när du har valt Förstora fönstrets innehåll för bättre läsbarhet under fliken Allmänt i dialogrutan Inställningar.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och 100 returneras.

Exempel 1 

Returnerar 200 när inzoomningsnivån för det aktuella fönstret är inställd på 200.

Exempel 2 

Returnerar 200* i Windows när inzoomingsnivån för det aktuella fönstret är inställd på 200 och Förstora fönstrets innehåll för bättre läsbarhet är markerat.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler