Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fönsterbredd )
 

Get ( Fönsterbredd )

Returnerar bredden, i punkter, för fönstret där scriptet körs.

Format 

Get ( Fönsterbredd )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Fönstrets bredd beräknas från fönstrets vänstra till den högra ytterkanten. Värdet omfattar inte skuggor eller andra effekter på fönster.

Kommentarer 

Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.

Exempel 1 

Returnerar 300 när det aktuella fönstret är 300 punkter brett.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler