Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FönsterSynlighet )
 

Get ( FönsterSynlighet )

Returnerar 1 (sant) om fönstret är synligt. Returnerar 0 (falskt) om fönstret är dolt med hjälp av Dölj fönster.

Format 

Get ( FönsterSynlighet )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Fönstret kan vara placerat utanför det synliga skärmområdet och ändå returnera 1. Det aktuella fönstret är nödvändigtvis inte förgrundsfönstret.

Exempel 1 

Returnerar 1 när det aktuella fönstret är fysiskt synligt.

Returnerar 0 när det aktuella fönstret har dolts med kommandot Dölj fönster i FileMaker Pro Advanced.

Exempelscript finns i scriptsteget Stäng fönster.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler