Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fönsterstil )
 

Get ( Fönsterstil )

Returnerar stilen för fönstret där scriptet körs.

Format 

Get ( Fönsterstil )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Returnerar följande:

0 (noll) om fönstret är ett dokumentfönster

1 om fönstret är ett flytande dokumentfönster

2 om fönstret är ett dialogfönster

3 om fönstret är ett kort

Kommentarer 

Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.

I FileMaker WebDirect returnerar den här funktionen alltid 0:

Exempel 1 

Returnerar 0 om det aktuella fönstret är ett dokumentfönster när funktionen utvärderas.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Nytt fönster