Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fönsterhöjd )
 

Get ( Fönsterhöjd )

Returnerar höjden, i punkter, för fönstret där scriptet körs.

Format 

Get ( Fönsterhöjd )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Fönstrets höjd beräknas från fönstrets övre ytterkanter till de undre ytterkanterna. Värdet omfattar inte skuggor eller andra effekter på fönster.

I FileMaker WebDirect inkluderar inte fönsterhöjden menyer eller verktygsfält som är en del av webbläsaren.

Kommentarer 

Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.

Exempel 1 

Get ( Fönsterhöjd ) returnerar 300 om det aktuella fönstrets höjd är 300 punkter.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler