Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FönsterSkrivbordshöjd )
 

Get ( FönsterSkrivbordshöjd )

Returnerar höjden, i punkter, för skrivbordsytan.

Format 

Get ( FönsterSkrivbordshöjd )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

I FileMaker Pro Advanced är skrivbordsytan området på skärmen där det aktiva fönstret finns, med undantag av aktivitetsfältet i Windows och menyraden och dockan i macOS.

I FileMaker WebDirect är skrivbordsytan området på huvudskärmen. I macOS har alla skärmar menyrader och huvudskärmen är den där det aktiva fönstret finns. I Windows är huvudskärmen den som innehåller aktivitetsfältet.

I FileMaker Go är skrivbordsytan hela skärmytan.

Exempel 1 

Returnerar 1040 i Windows om det finns en enda bildskärm med upplösningen 1920 x 1080.

Exempel 2 

Returnerar 1347 i macOS när det bara finns en skärm, upplösningen är inställd på 2560 x 1440, menyraden är 23 punkter och dockan är 70 punkter och finns längst ned i skärmen.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler