Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FönsterinnehållBredd )
 

Get ( FönsterinnehållBredd )

Returnerar bredden, i punkter, för fönstrets innehållsområde.

Format 

Get ( FönsterinnehållBredd )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Innehållsområdet är beroende av det aktiva fönstrets aktuella storlek men omfattar inte namnlisten, rullningslisterna eller sidmarginalerna. Innehållsområdet är utrymmet innanför de här kontrollerna.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect inkluderar innehållsområdet menyraden, statusverktygsfältet, rullningslister och sidfotsområdet.

I FileMaker Go inkluderar innehållsområdet layouten, men inte enhetens statusfält, menyrad eller verktygsfält.

Exempel 1 

Returnerar 400 i macOS när fönstrets bredd är 415.

Exempel 2 

I exemplet nedan kombineras Get ( FönsterinnehållBredd ) med Get ( Fönsterbredd ) för att kontrollera bredden på den lodräta rullningslisten:

Get ( Fönsterbredd ) - Get ( FönsterinnehållBredd ) returnerar 15 i macOS när fönstrets bredd är 415.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler