Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AnvändSysteminställningarStatus )
 

Get ( AnvändSysteminställningarStatus )

Returnerar 1 (sant) om Använd systemets format i menyn Format är aktiverat. Annars returneras 0 (falskt).

Format 

Get ( AnvändSysteminställningarStatus )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och 0 returneras.

Exempel 1 

Returnerar 1 om Enligt systemet är aktiverat.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler