Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Systemversion )
 

Get ( Systemversion )

Returnerar versionen för det aktuella operativsystemet.

Format 

Get ( Systemversion )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar följande:

6.1 för Windows 7

6.3 för Windows 8.1

10.0 för Windows 10

10.13 för macOS-version 10.13

<operativsystem eller enhet> <webbläsare> <webbläsarversion> för FileMaker WebDirect

FileMaker WebDirect: <operativsystem eller enhet> returnerar:

Win för ett Windows-operativsystem

Mac för ett macOS-operativsystem

Linux för ett Linux-operativsystem

iPad för iPad

iPhone för iPhone

iPod för iPod touch

Android för en Android-enhet

Annat för ett okänt operativsystem eller en okänd enhet

FileMaker WebDirect: <webbläsare> returnerar:

Safari för Safari-webbläsare

IE för Internet Explorer-webbläsare

Chrome för Chrome-webbläsare

Annat för en okänd webbläsare

Webbläsarversionen returnerar den version av webbläsaren som öppnar FileMaker WebDirect.

Exempel 1 

Returnerar 10.13 när det aktuella operativsystemet är macOS version 10.13.

Returnerar iPad Safari 11.0 för iPad som använder FileMaker WebDirect i Safari version 11.0.

Returnerar Win Chrome 64.0 för en Windows-dator som använder FileMaker WebDirect i Chrome version 64.0.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler