Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Systemplattform )
 

Get ( Systemplattform )

Returnerar ett tal som motsvarar den aktuella plattformen.

Format 

Get ( Systemplattform )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar följande:

1 om den aktuella plattformen är Intel-baserad Mac

-2 om plattformen är Windows

3 om plattformen är iOS

4 om plattformen är FileMaker WebDirect

Exempel 1 

Get ( Systemplattform ) returnerar -2 om den aktuella plattformen är en Windows-plattform.

Abs(Get ( Systemplattform ) ) returnerar 1 om den aktuella plattformen är macOS.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler