Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( SystemNICadress )
 

Get ( SystemNICadress )

Returnerar maskinvaruadresserna för alla NIC-kort (Network Interface Controller) som är anslutna till datorn.

Format 

Get ( SystemNICadress )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Värden i listan som returneras av den här funktionen separeras med returtecken. Adressen består av 6 byte som visas i hexadecimala tal, avgränsade med kolon.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

I FileMaker Go är den här funktionen inte en pålitlig metod för att hämta adressen på en iOS-enhet. Om du vill identifiera en iOS-enhet använder du funktionen Get ( BeständigtID ) istället. Mer information finns i FileMaker Knowledge Base.

Exempel 1 

Returnerar t.ex. 00:07:34:4e:c2:0d.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler