Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Systemspråk )
 

Get ( Systemspråk )

Returnerar det språk som används i det aktuella systemet.

Format 

Get ( Systemspråk )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Get ( Systemspråk ) utvärderas utifrån inställningen Format i Kontrollpanelen (Windows ) eller systeminställningarna (macOS). Den text som returneras är på engelska.

I värddatabaser returnerar Get ( Systemspråk ) klientens aktuella systemspråk.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect returnerar Get ( Systemspråk ) webbläsarens aktuella språk.

Exempel 1 

Returnerar Japanese när japanska är det aktuella regionsformatet. Exempelscript finns i scriptsteget Utforma enligt systemet.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler