Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Systemenhet )
 

Get ( Systemenhet )

Returnerar enhetsbokstaven (Windows) eller volymnamnet (macOS) där det operativsystem som körs är lokaliserat.

Format 

Get ( Systemenhet )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Kommentarer 

Den här funktionen stöds bara i FileMaker Pro Advanced och runtime-lösningar. I andra FileMaker-produkter stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Returnerar /C:/ i Windows när operativsystemet ligger på enheten C:

Returnerar /Enhetsnamn/ i macOS när operativsystemet finns på en volym som heter Enhetsnamn.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler