Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Scriptnamn )
 

Get ( Scriptnamn )

Returnerar namnet på det script som körs eller är i pausläge.

Format 

Get ( Scriptnamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Returnerar Rapportutskrift när scriptet Rapportutskrift körs.

Returnerar Uppdatera kund när scriptet Uppdatera kund körs.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler