Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Skärmskalningsfaktor )
 

Get ( Skärmskalningsfaktor )

Returnerar skalningsfaktorn på skärmen där den aktuella filen är öppen.

Format 

Get ( Skärmskalningsfaktor )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0.2

Beskrivning 

I macOS och FileMaker Go returnerar den här funktionen en skalningsfaktor baserat på skärmens relativa pixeltäthet, till exempel:

1 för en enhet utan Retina-skärm

2 för en Mac med Retina-skärm; iPhone 6, iPhone 7 eller iPhone 8

3 för iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus eller iPhone X

I Windows returnerar den här funktionen skalningsfaktorn som anges i Kontrollpanelen.

I FileMaker WebDirect, script på serversidan, FileMaker Data API samt anpassad webbpublicering returnerar den här funktionen 1.

Exempel 1 

Get ( Skärmskalningsfaktor ) returnerar 2 på iPad med Retina-skärm.

Exempel 2 

Upptäcker skärmskalningsfaktorn och går sedan till en layout som utformats för en stor skalningsfaktor eller till en standardlayout.

If [Get ( Skärmskalningsfaktor ) = 1.5]
Gå till layout [Fakturor faktor 150 %]
Else
Gå till layout [Fakturor]
End If

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler