Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Skärmbitdjup )
 

Get ( Skärmbitdjup )

Returnerar antalet bitar som krävs för att återge färgen eller gråtonen för en bildpunkt på huvudskärmen.

Format 

Get ( Skärmbitdjup )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Värdet 8 motsvarar 256 färger eller gråtoner (28).

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och 32 returneras.

Exempel 1 

Returnerar 32 för en bildskärm som visar miljontals färger (232).

Returnerar 16 för en bildskärm som visar tusentals färger (216).

Returnerar 4 för en VGA-bildskärm.

Returnerar 1 för en svartvit bildskärm.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler