Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Inställningssökväg )
 

Get ( Inställningssökväg )

Returnerar sökvägen till mappen för inställningar och standardalternativ för den aktuella användaren.

Format 

Get ( Inställningssökväg )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

I Windows är formatet för sökvägen /Drive:/Users/UserName/AppData/Local/.

I macOS är formatet för sökvägen /DriveName/Users/UserName/Library/Preferences/.

Kommentarer 

Den här funktionen stöds bara i FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go och runtime-lösningar. I andra FileMaker-produkter stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Returnerar /C:/Users/John Smith/AppData/Local/ för en användare vid namn John Smith i Windows Vista.

Returnerar /Macintosh HD/Users/John Smith/Library/Preferences/ för en användare vid namn John Smith i macOS.

Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler