Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Sidnummer )
 

Get ( Sidnummer )

Returnerar ett tal som representerar den sida som skrivs ut eller granskas.

Format 

Get ( Sidnummer )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om inget skrivs ut eller granskas returneras 0.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Returnerar 4 när sidan 4 skrivs ut eller granskas.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler