Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Nätverksprotokoll )
 

Get ( Nätverksprotokoll )

Returnerar namnet på nätverksprotokollet (TCP/IP) som FileMaker använder på den här datorn.

Format 

Get ( Nätverksprotokoll )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Returnerar TCP/IP.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler