Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( ÄndradeFält )
 

Get ( ÄndradeFält )

Returnerar en lista med fält som har ändrats i den aktuella posten i den aktuella tabellen.

Format 

Get ( ÄndradeFält )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Returnerar en lista med fält som ändrats sedan posten senast sparades. Listan innehåller lagrade beräkningsfält som är beroende av ett eller fler fält som har ändrats. Fältnamn är avgränsade med returtecken.

För en ny post är listan alltid tom eftersom posten aldrig sparats.

Exempel 1 

När fälten Fakturor::Kundnamn och Fakturor::Företag ändras och posten är öppen returnerar Get ( ÄndradeFält ) :

Kundnamn
Företag

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler