Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Layoutvisningsläge )
 

Get ( Layoutvisningsläge )

Returnerar ett tal som motsvarar visningsläget för den aktiva filen.

Format 

Get ( Layoutvisningsläge )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar följande:

0 (noll) om databasfilen är i Formulärvisning

1 om databasfilen är i Listvisning

2 om databasfilen är i Tabellvisning

Om flera fönster är öppna i den aktuella filen kan varje fönster ha ett eget värde för layoutvisningsläge, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler