Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Högkontrastläge )
 

Get ( Högkontrastläge )

Returnerar 1 (sant) om högkontrast är tillgängligt och aktivt. Annars returneras 0 (falskt).

Format 

Get ( Högkontrastläge )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar följande:

0 om tillvalet för högkontrast (i Windows Hjälpmedelscenter) inte är tillgängligt eller är inaktiverat, eller om funktionen används i macOS.

1 om tillvalet för högkontrast är tillgängligt och aktiverat.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler