Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Högkontrastfärg )
 

Get ( Högkontrastfärg )

Returnerar namnet på det aktuella färgschemat för högkontrast.

Format 

Get ( Högkontrastfärg )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Den här funktionen returnerar namnet på det aktuella standardfärgschemat för högkontrast om tillvalet för högkontrast är aktiverat i Windows Hjälpmedelscenter och om färgschemat för högkontrast är aktivt. En tom sträng returneras om tillvalet inte är tillgängligt eller är inaktiverat, eller om funktionen används i macOS.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Returnerar Högkontrast vit om temat i Windows är inställt på Högkontrast vit.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler