Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FileMakersökväg )
 

Get ( FileMakersökväg )

Returnerar sökvägen till mappen för den aktuella kopian av en FileMaker-produkt.

Format 

Get ( FileMakersökväg )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Kommentarer 

Den här funktionen stöds bara i FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go och runtime-lösningar. I andra FileMaker-produkter stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Returnerar /C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Pro 17 Advanced/ i Windows.

Returnerar /Macintosh HD/Applications/FileMaker Pro 17 Advanced/ i macOS.

Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler