Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Språkinställning )
 

Get ( Språkinställning )

Returnerar text som motsvarar det aktuella programspråket.

Format 

Get ( Språkinställning )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Den text som returneras av den här funktionen är på engelska.

I värddatabaser returnerar Get ( Språkinställning ) klientens aktuella språk.

FileMaker Pro Advanced har stöd för:

English

French

Italian

German

Swedish

Spanish

Dutch

Japanese

Simplified Chinese

Brazilian Portuguese

Korean

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect returnerar Get ( Språkinställning ) webbläsarens aktuella språk.

Exempel 1 

Returnerar English om det aktuella programspråket är engelska.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler