Använda avancerade verktyg > Dokumentera databasscheman
 

Dokumentera databasscheman

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Använd funktionen Databasdesignrapport när du vill dokumentera databasens schema och publicera den till en HTML- eller XML-fil.

Med funktionen Databasdesignrapport kan du:

framställa rapporter för alla databaser som är öppna för närvarande

samla in statistik om databasens struktur

använda informationen i rapporten när du vill skapa databasens struktur på nytt om du har förlorat de ursprungliga databasfilerna

undersöka en textframställning av ett databasschema

välja vilka objekt (fält, relationer, scripts osv.) och tabeller i databasen som du vill dokumentera

felsök saknade referenser, brutna relationer, beräkningar m.m.

En designrapport i HTML-format innehåller en översiktsrapport som ger en ögonblicksbild av de flesta elementen i varje databasfil. Översiktsrapporten innehåller hyperlänkar till information om element i varje databasfil.

En databasdesignrapport i XML-format innehåller information om elementen i varje databasfil och är klar att konverteras till önskat format. Du kan skapa verktyg som kan använda Databasdesignrapport XML för att analysera eller bearbeta databasernas struktur. Mer information finns i FileMaker Pro avancerad databasdesignrapport, XML-formatbeskrivning.

Så här skapar du en databasdesignrapport:

1. Öppna alla databasfiler som du skapa en databasdesignrapport för.

Du måste ha fullständig behörighet för alla filer som du vill skapa en databasdesignrapport för och den måste vara öppen i FileMaker Pro Advanced.

2. Välj Verktyg-menyn > Databasdesignrapport.

3. Avmarkera filer som du vill utesluta från rapporten i listan Tillgängliga filer genom att avmarkera kryssrutan associerad med filen.

4. Om det finns filer som innehåller tabeller som du vill utesluta från rapporten markerar du filnamnet utöver kryssrutan i listan Tillgängliga filer.

5. Från Ta med i rapport tar du bort element som du inte vill ha med i rapporten.

6. Om du föredrar att publicera rapporten i XML-format i stället för det standardmässiga HTML-formatet markerar du XML i avsnittet Rapportformat.

7. Klicka på Skapa och sedan på Spara när du vill spara databasdesignrapporten.

Kommentarer 

Informationen som finns i HTML-rapporten är en delmängd av informationen som finns i XML-versionen.

Relaterade avsnitt 

Kopiera och importera tabellscheman

Skydda databaser