Skapa diagram från data > Riktlinjer för planering av diagram
 

Riktlinjer för planering av diagram

Välj den typ av diagram som bäst passar det du vill jämföra. Vissa diagramformat jämför liknade data från olika källor, en del visar trender över tid och andra visar procentandelar av en totalsumma. Mer information finns i Om diagramtyper.

Rita upp diagrammet på ett papper så ser du tydligare vilka dataserier som ska användas till x- och y-axlarna (kategorietiketter och sektorsdata i ett cirkeldiagram). I diagram visas vanligtvis kategorietiketter på x-axeln (värden som du jämför, exempelvis företagen strukturerade efter namn) och värden på y-axeln (värden som du mäter, exempelvis företagens respektive kvartalsförsäljningssiffror).

Överväg om du behöver anpassa informationen för att visa jämförelsen.

Måste du göra några beräkningar av dina data innan du skapar diagrammet? Måste du exempelvis lägga till statistikfält i databasen för att beräkna kvartalsförsäljningssiffror eller finns redan den informationen i databasen?

Måste du sortera dina data för att visa jämförelsen?

 

För att

... tänk på följande

Visa statistikdata i diagram

Om du skapar ett diagram i layoutläget bör du se till att alla data är rätt grupperade och sorterade och att du placerar diagrammet i rätt layoutdel. Mer information finns i Placera diagrammet i rätt layoutdel.

Visa data i relaterade poster i diagram

Du kan sortera data utifrån relaterade fält men du måste ställa in sorteringsordningen i dialogrutan Inställning av diagram, inte dialogrutan Sortera. Mer information finns i Ange datakällan för ett diagram.

Visa flera datavärden i enskilda fält (till exempel data i repeterade fält eller avgränsade data i ett enskilt fält)

Om du vill visa avgränsade data måste databasen innehålla flera datavärden i enskilda fält. Du kan göra det genom att använda en beräkning eller funktion (exempelvis List-funktionen). Sedan kan du ange ett avgränsat datafält för x-axeln (kategorietiketter i cirkeldiagram) och ett datafält för y-axeln (sektorsdata i cirkeldiagram). När du visar avgränsade data i ett diagram motsvarar värdena i x-axelns fält värdena i y-axelns fält i den ordning de angetts. Mer information finns i Exempel: Visa begränsade data i diagram.

Obs!  FileMaker Pro Advanced känner bara igen vagnreturtecknet som dataavgränsare.