Lägga till och visa data > Ange data i poster > Exportera innehållet i ett fält
 

Exportera innehållet i ett fält

Du kan exportera innehållet i ett fält till en fil. Innehållet i de flesta fälttyper sparas i en textfil. Innehållet i containerfält sparas i en filtyp som överensstämmer med innehållstypen.

Så här exporterar du innehållet i ett fält:

1. Klicka i fältet.

2. Välj Redigera > Exportera fältinnehåll.

3. Välj en plats och ange ett filnamn i dialogrutan Exportera fält till fil.

4. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt 

Markera ett fält i bearbetningsläge eller sökläge