Apps op maat openen (FileMaker Cloud)

Op de startpagina worden de FileMaker-apps op maat weergegeven die voor u beschikbaar zijn. Deze bestanden worden gehost door FileMaker Cloud.

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Apps op maat filteren op FileMaker-client

Kies Tonen en vervolgens FileMaker WebDirect, FileMaker Pro of FileMaker Go.

Apps op maat sorteren op bestandsnaam

Kies Sorteren op en vervolgens Bestandsnaam oplopend of Bestandsnaam aflopend.

Een app op maat zoeken op bestandsnaam

Typ de bestandsnaam in het zoekvak.

Een app op maat openen:

  1. Klik op de startpagina op het bestand.
  2. As u geen apps op maat ziet of kunt openen, neemt u contact op met een teambeheerder.

  3. Kies of u het bestand wilt openen in FileMaker Pro, Claris FileMaker Go of Claris FileMaker WebDirect®.

Raadpleeg FileMaker Pro Help, FileMaker Go Help of de FileMaker WebDirect Guide in het Centrum voor productdocumentatie voor meer informatie over het gebruik van apps op maat.