Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter > Visa eller dölja fältramar
 

Visa eller dölja fältramar

Du kan ange om fältramar ska visas när en post är aktiv i Bearbetningsläge eller Sökläge. Fältramarna omger varje fält i en layout med en prickad linje, vilket gör det enkelt för användarna att se fälten. Om du har lagt till kantlinjer till fältobjekten kan det emellertid vara onödigt med fältramar.

Så här visar eller döljer du fältramar i en layout:

1. Välj den layout som du vill arbeta med på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. Klicka på Tillval för layout Textverktyget i layoutlisten.

3. I dialogrutan Tillval för layout ska du markera eller rensa Visa fältramar när posten är aktiv för att visa eller dölja fältramar.

Kommentarer 

Fältramarna visas bara när en post är aktiv, t.ex. när du klickar i ett fält för att redigera det.

När ett fält är aktivt i Sökläge försvinner dess ram och etikett tills du förflyttar dig vidare med tabb-tangenten eller klickar i ett annat fält.

Relaterade avsnitt 

Lägga till kanter, fyllning och baslinjer för fält