Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Göra layoutobjekt tillgängliga för skärmläsare
 

Göra layoutobjekt tillgängliga för skärmläsare

Du kan lägga till tillgänglighetsetiketter på layoutobjekt som gör databasen tillgänglig för handikappsprogram som skärmläsare.

Valfritt objekt kan kopplas till annat valfritt objekt som tillgänglighetsetikett. Om objektet exempelvis är ett textfält som lagrar kundnummerdata i ett specifikt format skulle du kunna skriva följande:

Rubrik: Kundnummer.

Hjälp: Individuellt femsiffrigt ID-nummer för kundöversikt.

Text kan läsas upp från objekt i en layout. Det kan även vara anpassad text som du anger eller resultatet av en beräkning.

Så här lägger du till tillgänglighetsetiketter för layoutobjekt:

1. Välj Visa > Granskare > Hjälpmedelsgranskare i layoutläget.

2. Markera ett objekt i layouten, och:

Om du vill ange ett annat objekt som tillgänglighetsetikett går du till Etikett i Hjälpmedelsgranskaren, klickar på Klicka här för att markera och väljer ett annat objekt i layouten. Text från det andra objektet som du har valt visas som etikett i Hjälpmedelsgranskaren. Den texten kommer att läsas upp när det objekt som du valde först är aktivt.

Om du vill ange anpassad text som tillgänglighetsetikett för ett objekt skriver du den text som du vill ska läsas upp vid Rubrik. Du kan även klicka på Knappen Ange beräkning för att ange en beräkning som tillhandahåller text som läses upp. Mer information finns i Dialogrutan Ange beräkning.

Tips  Om du anger ett objekt som en tillgänglighetsetikett och även skriver in text i textrutan Rubrik läser skärmläsaren upp texten i textrutan Rubrik efter att den har läst upp texten från objektet i layouten.

3. I Hjälp anger du en instruktion för hur man använder objektet eller klickar på Knappen Ange beräkning för att ange en beräkning för instruktionen.

Så här raderar du en tillgänglighetsetikett:

1. Välj Visa > Granskare > Hjälpmedelsgranskare i layoutläget.

2. Markera det objekt som har den etikett du vill radera.

3. Gör följande:

Om ett annat objekt i layouten är tillgänglighetsetiketten klickar på X vid Etikett.

Om det finns text i textrutorna Rubrik eller Hjälp raderar du den.

Kommentarer 

Tänk på följande när du skapar text för tillgänglighetsetiketter:

Se till att texten du skriver skiljer sig från texten i layouten, men att den har samma innebörd. Föreställ dig att du beskriver layoutobjektet för någon över telefon. Tänk exempelvis på vilken information användaren behöver för att fylla i ett formulär på rätt sätt.

Undvik överflödig information. Upprepa inte bara texten som du ser på layouten.

Var kortfattad, men tillhandahåll användare med ytterligare information genom att beskriva objektets användningsområde eller funktion på hög nivå.

Skapa beskrivningar som är relevanta för sammanhanget.

Använd skiljetecken i etiketter, så att skärmläsaren gör pauser på rätt ställen.

Om en bild i layouten innehåller text, bör du inkludera den texten tillgänglighetsetiketten. (Skärmläsare kan inte läsa text i bilder.)

Sätt inte etikett på dekorativa objekt (visuella effekter eller utsmyckningar) som inte har någon annan funktion än att vara estetiskt tilltalande.

Skärmläsare kan inte komma åt dolda objekt. Mer information finns i Dölja eller visa layoutobjekt.

Skärmläsare kan inte läsa upp platshållartext.