Arbeta med relaterade tabeller > Om relationer > Självkopplande relationer
 

Självkopplande relationer

En självkoppande relation är en relation där båda de matchande fälten är definierade i samma tabell. I FileMaker Pro Advanced genereras en andra förekomst av tabellen som du baserar relationen på i relationsdiagrammet. Det här förhindrar att relationen bildar en cirkel, vilket skulle göra det omöjlig att utvärdera den.

Använd till exempel en självkopplande relation i en portal i en layout i den aktuella tabellen för att visa en delmängd av informationen som finns i den aktuella tabellen, t.ex. alla anställda som rapporterar till respektive chef. I det här exemplet skulle du använda en tabell som heter Personal.

Så här definierar du en självkopplande relation:

1. Välj tabellen som ska användas för den självkopplande relationen i relationsdiagrammet. Klicka sedan på Knappen Ändra storlek.

Se Arbeta med relationsdiagrammet och Skapa och ändra relationer.

2. Välj samma tabell för varje sida av relationen under Tabell i dialogrutan Redigera relationer.

I exemplet ovan väljer du Personal på båda sidor av relationen.

3. Välj det matchande fältet för varje tabellförekomst, definiera relationen, klicka på Lägg till och klicka sedan på OK.

4. Ange ett namn för den andra tabellförekomsten och klicka sedan på OK.

Döp till exempel om Personal 2 till Chefer.

I exemplet ovan är de matchande fälten Personal:ChefID and Chefer::PersonalID. Den här relationen returnerar relaterade poster i Personal när värdet i Personal:ChefID är detsamma som värdet i Chefer::PersonalID.

Det här exemplet ser ut så här i relationsdiagrammet:

Växla visning av textanteckning

Fler exempel på hur du kan använda en självkopplande relation finns i FileMaker Knowledge Base.

Kommentarer 

Du kan också markera tabellen i relationsdiagrammet och klicka på Växla tabellvisning om du vill skapa en självkopplande relation.

Relaterade avsnitt

Planera en relaterad databas