Arbeta med relaterade tabeller > Om relationskriterier > Relationer som returnerar ett intervall av poster
 

Relationer som returnerar ett intervall av poster

En relation som returnerar ett intervall av poster påminner om en relation med flera villkor. Skillnaden är att du använder jämförelseoperatorer för att hitta poster som är större än det ena villkoret och mindre än det andra. Du använder oftast denna typ av relation när du vill returnera poster som faller mellan ett intervall av datum eller löpnummer.

Du kanske t.ex. från TabellE vill visa alla poster i TabellF med värden i fältet DatumfältF som är större än StartdatumE och mindre än SlutdatumE.

I relationsdiagrammet visar symbolen Visa namnen på källtabellen och källfilen att olika relationsoperatorer används i den här relationen.

Poster i tabellerna Kunder och Ordrar som visar resultatet av en relation av typen en-till-många

Knappen Lägg till relation

Den här relationen returnerar poster från TabellF som innehåller ett värde i DatumfältF som är senare än StartdatumE och tidigare än SlutdatumE.

Om värdet i StartdatumE t.ex. är 2019-11-01 och värdet i SlutdatumE är 2019-12-01 returnerar relationen relaterade poster med följande värden.

 

DatumfältF

TextfältF

2019-11-14

blå

2019-11-27

grön

Om värdet i StartdatumE är 2019-12-01 och värdet i SlutdatumE är 2020-01-01 returnerar relationen relaterade poster med följande värden.

 

DatumfältF

TextfältF

2019-12-02

röd

2019-12-15

gul

2019-12-17

orange

2019-12-26

brun

Relaterade avsnitt 

Arbeta med relationsdiagrammet

Skapa och ändra relationer

Skapa portaler för att visa relaterade poster