Arbeta med relaterade tabeller > Om relationskriterier > Relationer som använder jämförande operatorer
 

Relationer som använder jämförande operatorer

I en jämförelserelation använder du en eller flera av följande operatorer för att jämföra värden i matchande fält i de två relaterade tabellerna. Relationen returnerar relaterade poster när jämförelsen utvärderas med lyckat resultat enligt de villkor som du definierar.

 

Relationsoperatorn ...

... matchar de här posterna

=

Värdena i matchande fält är desamma

Värdena i matchande fält är inte desamma

<

Värdena i det vänstra matchande fältet är mindre än värdena i det högra matchande fältet

Värdena i det vänstra matchande fältet är mindre än eller lika med värdena i det högra matchande fältet

>

Värdena i det vänstra matchande fältet är större än värdena i det högra matchande fältet

Värdena i det vänstra matchande fältet är större än eller lika med värdena i det högra matchande fältet

x

Alla poster i den vänstra tabellen matchas med alla poster i den högra tabellen, oavsett värdena i de matchande fälten (kallas ibland för en kartesisk produktrelation)

Till exempel:

Poster i tabellerna Studenter och Kontaktinformation som visar resultatet av en relation av typen en-till-en

Den här relationen definieras med följande villkor:

 

Tabell

Fältnamn

Kommentar

TabellC

DatumfältC

Matchande fält till DatumfältD – poster i TabellD är relaterade till poster i TabellC som har ett senare värde i DatumfältC.

TabellD

DatumfältD

Matchande fält till DatumfältC – poster i TabellC är relaterade till poster i TabellD som har ett tidigare värde i DatumfältD.

Om en post i TabellC har värdet 2019-12-11 i DatumfältC är alla poster i TabellD som innehåller värdet 2019-12-10 eller tidigare i DatumfältD relaterade till den. Om en post i TabellD har värdet 2019-12-11 i DatumfältD är alla poster i TabellC som innehåller värdet 2019-12-12 eller senare i DatumfältC relaterade till den.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med relationsdiagrammet

Skapa och ändra relationer

Skapa portaler för att visa relaterade poster