Granska och skriva ut information > Ange skrivar- och pappersinställningar
 

Ange skrivar- och pappersinställningar

Utskrifter i FileMaker Pro Advanced skrivs ut på standardskrivaren om du inte väljer en annan skrivare vid utskrift i FileMaker Pro Advanced. Du kan alltså ange olika pappers- och orienteringsinställningar för varje FileMaker Pro Advanced-fil.

Så här anger du skrivar- och pappersinställningar:

1. Öppna en fil och välj Arkiv > Utskriftsformat.

I granskningsläget kan du också klicka på Utskriftsformat (Windows) eller Skrivarinställningar (macOS) i statusverktygsfältet.

2. Välj en skrivare:

Windows: Välj skrivare under Skrivare och ange egenskaper (om det behövs). Den skrivare som du väljer och dess egenskaper blir standardskrivare för FileMaker Pro Advanced.

macOS: Markera Alla skrivare eller välj en skrivare under Format för. Oftast är det bäst att låta Alla skrivare vara markerat. Välj en annan skrivare bara om du använder endast den skrivaren för utskrifter.

3. Ange andra alternativ som du vill använda för Papper and Orientering (Windows) eller Pappersstorlek, Orientering och Skala (macOS).

De här alternativen sparas i den aktuella filen och används nästa gång du skriver ut en layout i den här filen.

4. Klicka på OK.

Kommentarer 

Om du väljer en annan skrivare anges den som standard för FileMaker Pro Advanced för efterföljande utskriftsåtgärder (såvida inte ett scriptsteg definieras för att använda en viss skrivare).

Om du regelbundet skriver ut en viss layout på en annan skrivare eller med andra pappersinställningar än normalt (om du till exempel skriver ut etiketter eller skriver ut på ett förtryckt formulär) kan det vara praktiskt att skapa ett script som skriver ut layouten åt dig. Scriptet kan förslagsvis innehålla scriptstegen Skrivarinställning och Skriv ut, som lagrar och använder just den skrivare och de pappersinställningar som du har valt. Se Automatisera uppgifter med scripts, scriptsteget Skrivarinställning och scriptsteget Skriv ut.