Referens > Underhålla och reparera FileMaker Pro Advanced-databaser > Om återskapande av FileMaker Pro Advanced-filer > Förhindra skador på databaser
 

Förhindra skador på databaser

Det är inte alls säkert att det inträffar skador på dina filer, men det kan vara klokt att vidta åtgärder för att förhindra skador och att säkerhetskopiera databaserna ordentligt.

Det är absolut nödvändigt att säkerhetskopiera databaser regelbundet.

Säkerhetskopiera databaser som används extra mycket så ofta att du inte riskerar att förlora mer än en dags arbete.

Använd en avbrottsfri strömkälla (UPS).

Kontrollera hårddisken med ett diskverktyg.

Se till att programvaror som optimerar, komprimerar eller partitionerar hårddisken är av den senaste versionen.

Kontrollera att drivrutinerna är kompatibla med din version av operativsystemet.

Använd ett antivirusprogram. Kör inte program för virusskydd på öppna eller delade databaser. Stäng först databasen och kör sedan programmet för virusskydd.