Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Använda verktyg för att placera objekt exakt > Placera objekt med Granskaren
 

Placera objekt med Granskaren

1. Markera ett eller flera objekt i layoutläget.

2. I Granskaren klickar du på fliken Position Objekt flyttas längst fram i staplingsordningen med kommandot Lägg överst.

3. I området Position anger du ett eller flera nya värden.

4. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.

Kommentarer 

Information om hur du ändrar måttenheter finns i Använda linjaler och stödraster.

Relaterade avsnitt 

Ange alternativ för automatisk storleksändring av layoutobjekt