Introduktion till FileMaker Pro Advanced > Använda menykommandon
 

Använda menykommandon

Du kan komma åt menykommandon genom att:

välja ett menykommando från menyraden

använda ett kortkommando

klicka på knappar i statusverktygsfältet eller formateringslisten

välja ett menykommando från en snabbmeny

aktivera ett menykommando från Apple Events (endast macOS)

Viktigt  Det kan hända att dina menyalternativ är nedtonade om du inte har rätt behörighet för filen. Mer information finns i Skydda databaser.