Organisera poster efter kategori (guiden Ny layout/rapport)

I den här panelen i Ny layout/rapport väljer du de brytfält som du vill ordna rapporten efter. Om du till exempel har försäljningsinformation som du vill gruppera efter region väljer du regionfältet.

I Organisera posterna efter kategori avgör brytfältens ordning hierarkin eller den inbördes ordningen för kategorierna. Om du vill gruppera försäljningsinformationen efter region och sedan efter ort väljer du alltså regionfältet först och sedan ortfältet.

 

För att

Gör så här

Inkludera ett brytfält

Dubbelklicka på de fält du önskar, i den ordning som du vill använda dem i hierarkin, i Rapportfält.

Obs!  Bara de fält som du markerade i den föregående panelen är tillgängliga. Om du behöver lägga till ett fält klickar du på Föregående. Guiden sparar dina val i denna panel och alla föregående paneler.

Visa brytfält i rapportens huvuddel

I listan Rapportkategorier markerar du kryssrutorna för de brytfält som du vill visa i rapportens huvuddel.

Dölja brytfält i rapportens huvuddel

I listan Rapportkategorier avmarkerar du kryssrutorna för de fält du inte vill visa i rapportens huvuddel.

Obs!  Data i rapporten grupperas efter alla fält som du lägger till i listan Rapportkategorier men de fält som inte är markerade visas inte i rapporten.

Ta bort fält som du redan har markerat

Dubbelklicka på det fält som du vill ta bort i Rapportkategorier.

Ändra ordning på brytfälten för att ändra hierarkin i grupperingen.

I Rapportkategorier drar du dubbelpilen bredvid fältnamnet (Windows) eller drar fältnamnet (macOS) till en ny position.

När du ändrar antalet brytfält i Rapportkategorier ändras bilden till höger i enlighet med dina val. I guiden visas de markerade brytfälten blåtonade för att hjälpa dig bedöma den hierarki som du vill ha.

Rapporten sorteras automatiskt efter de fält du väljer som rapportkategorier. (De är förvalda i nästa panel, Sortera poster.)

Kommentarer 

Om du väljer att lägga till delsummor (i panelen Ny layout/rapport) kommer FileMaker Pro Advanced att delsummera fält baserat på de rapportkategorier du väljer i den här panelen. Du kommer att ange hur delsummorna ska fungera i panelen Ange delsummor senare i guiden. (I FileMaker Pro Advanced används termen delsumma för att omfatta inte bara delsummor utan också medelvärden, beräkningar och andra statistikdata för en delmängd av poster.)

Containerfält, beräkningsfält och statistikfält kan inte vara brytfält och de visas nedtonade i Rapportfält.

Du kan välja upp till 10 brytfält.

För varje brytfält du lägger till kommer FileMaker Pro Advanced att lägga till en del med delsumma till layouten. När du är klar med guiden kan du ändra egenskaper som sidbrytning och sidnumrering. Mer information finns i Ändra en layoutdel.

Varje brytfält visas före den grupp av poster som du kategoriserar (i en inledande del med delsumma). Du kan ange att ett brytfält ska visas efter detaljposterna genom att ändra det till en avslutande delsumma. Mer information finns i Ändra en layoutdel.

Om du bara vill ha en statistikrapport (utan några detaljposter) kan du ta bort huvuddelen efter att du har avslutat guiden.

Relaterade avsnitt 

Skapa en layout