Arbeta med relaterade tabeller > Om relationer > Relationer av typen en-till-en
 

Relationer av typen en-till-en

I en relation av typen en-till-en kopplas en post i en tabell till en och endast en post i en annan tabell. I en skoldatabas har till exempel varje elev bara ett student-ID, och varje student-ID tilldelas endast till en person.

En relation av typen en-till-en ser ut så här i relationsdiagrammet:

Indikator för icke-indexerade matchande fält

I det här exemplet är nyckelfältet i varje tabell, StudentID, designat för att innehålla unika värden. I tabellen Studenter är fältet StudentID primärnyckeln, och i tabellen Kontaktinformation är fältet StudentID en främmande nyckel.

Den här relationen returnerar relaterade poster när värdet i fältet StudentID i tabellen Kontaktinformation är detsamma som fältet StudentID i tabellen Studenter.

Matchande fält kan matcha en enstaka post, indikator

Relaterade avsnitt 

Planera en relaterad databas

Arbeta med relationsdiagrammet

Skapa och ändra relationer