Arbeta med relaterade tabeller > Om relationer > Relationer av typen en-till-många
 

Relationer av typen en-till-många

I en relation av typen en-till-många kan en post i en tabell kopplas till en eller flera poster i en annan tabell. Till exempel kan varje kund ha många ordrar.

En relation av typen en-till-många ser ut så här i relationsdiagrammet:

Indikator för relationsoperator

I det här exemplet har det primära nyckelfältet i tabellen Kunder, KundID, designats för att innehålla unika värden. Det främmande nyckelfältet i tabellen Ordrar, KundID, har designats så att flera instanser av samma värde tillåts.

Den här relationen returnerar relaterade poster när värdet i fältet KundID i tabellen Ordrar är detsamma som värdet i fältet KundID i tabellen Kunder.

Indikator för flera villkor

Eftersom relationer fungerar åt båda hållen finns det även relationer av typen många-till-en.

Relaterade avsnitt 

Planera en relaterad databas

Arbeta med relationsdiagrammet

Skapa och ändra relationer