Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med layoutdelar > Om olika typer av layoutdelar
 

Om olika typer av layoutdelar

I följande avsnitt beskrivs de olika typerna av layoutdelar.

Layoutdelar utan statistik

 

Layoutdel utan statistik

Beskrivning

Övre navigeringsdel

Visas högst upp på varje skärm och kan innehålla knappar eller andra kontroller som hjälper användare att navigera i layouten. Det går inte att rulla eller zooma in eller ut i den övre navigeringsdelen. Den här delen går inte heller att skriva ut och visas inte i granskningsläget. Fält som läggs till i en övre navigeringsdel använder data från den aktuella posten. Du kan bara ha en övre navigeringsdel i en layout.

Titelhuvud

Visas bara en gång överst på den första skärmen eller sidan och ersätter det normala sidhuvudet (om ett sådant är angivet). I rapporter kan det användas för utskrift av en separat titelsida. Du kan bara ha ett titelhuvud i en layout. I Bearbetningsläge visas data från den aktiva posten i titelsidhuvuden.

Alla fält i titelhuvudet granskar och skriver ut data från den första posten i sökresultatet.

Sidhuvud

Visas högst upp på varje skärm eller sida (såvida du inte lägger till ett titelhuvud). Använd det för titlar eller kolumnrubriker (i kolumnrapporter). Du kan bara ha ett sidhuvud i en layout. I Bearbetningsläge visas data från den aktiva posten i rubriken.

Huvuddel

Varje objekt som du placerar i huvuddelen, t.ex. fält, textobjekt och bilder, visas en gång för varje hittad post. Du kan bara ha en huvuddel i en layout.

Sidfot

Visas längst ned på varje skärm eller sida (såvida du inte lägger till en titelfot). Du kan bara ha en sidfot i en layout. I Bearbetningsläge visas data från den aktiva posten i sidfoten.

Titelfot

Visas bara en gång längst ned på den första skärmen eller sidan och ersätter den normala sidfoten (om en sådan är angiven). Du kan bara ha en titelfot i en layout. I Bearbetningsläge visas data från den aktiva posten i titelsidfötter.

Nedre navigeringsdel

Visas längst ned på varje skärm och kan innehålla knappar eller andra kontroller som hjälper användare att navigera i layouten. Det går inte att rulla eller zooma in eller ut i den nedre navigeringsdelen. Den här delen går inte heller att skriva ut och visas inte i granskningsläget. Fält som läggs till i en nedre navigeringsdel använder data från den aktuella posten. Du kan bara ha en nedre navigeringsdel i en layout.

Kommentarer 

Om du vill visa en övre eller nedre navigeringsdel, ett sidhuvud eller en sidfot i tabellvy, måste du markera varje alternativ i dialogrutan Egenskaper för tabellvy.

Statistiklayoutdelar

Om du vill lägga till statistikdata i en layout (till exempel delsummor, totalsummor, medelvärden, antal osv.), placerar du statistikfält i statistiklayoutdelar. Statistikdelar omfattar totalsumma- och delsummadelar.

 

Statistiklayoutdel

Beskrivning

Totalsumma

Innehåller vanligtvis ett eller flera statistikfält med statistik (t.ex. summor) för alla poster som bearbetas.

Delsumma

Innehåller vanligen ett eller flera statistikfält som visar delsumma för en delmängd av poster. Posterna är grupperade (sorterade) efter värden i ett annat fält, brytfältet. När värdet i brytfältet ändras "bryts" rapporten och delsummadelen infogas.

Totalsumma (inledande eller avslutande)

När du placerar ett statistikfält i denna del visar statistikfältet statistikinformation för alla hittade poster. Totalsummadelen kan finnas i början (inledande) eller i slutet av rapporten (avslutande), beroende på dess placering i layouten. Du kan bara ha en inledande totalsumma och en avslutande totalsumma i en layout.

Delsumma (inledande eller avslutande)

När du placerar ett statistikfält i denna del visar statistikfältet delsumman för varje delmängd av poster som sorteras efter det angivna brytfältet. Delsummadelen kan finnas före eller efter huvuddelen, beroende på placeringen i layouten. Du kan ha flera delar med delsummor i en layout.

Om du placerar en annan typ av fält här kommer FileMaker Pro Advanced att visa data från den första posten (inledande) eller den sista posten i gruppen (avslutande). Placera brytfältet här om du vill identifiera vilken delmängd av poster summan gäller för.

Om du t.ex. vill summera varje försäljares försäljningssiffror i en databas över försäljningstransaktioner definierar du ett statistikfält som summerar fältet Försäljning och skapar sedan en delsummadel, där du placerar statistikfältet (brytfältet är försäljarens namn). Om du dessutom vill ta reda på antalet transaktioner för försäljaren skapar du ytterligare ett statistikfält som räknar transaktionerna och placerar även det fältet i samma delsummadel. Om du vill beräkna totalsumman av alla transaktioner placerar du försäljningsstatistikfältet i en totalsummadel.

Tips  Du kan ändra fokus för en rapport genom att ange ett annat brytfält för en delsumma. I en försäljningsrapport med en delsummadel som innehåller ett statistikfält för försäljning kan du till exempel välja Månad som brytfält om du vill ha summor per månad eller Säljare om du vill ha summor per säljare.

Relaterade avsnitt 

Lägga till en layoutdel

Definiera statistikfält