Välj etikettlayout (guiden Ny layout/rapport)

I den här panelen i guiden Ny layout/rapport placerar du de fält och den text du vill skriva ut på varje etikett.

 

För att

Gör så här

Placera fält på etiketten

Dubbelklicka på de fält i Tillgängliga fält som du vill använda i den ordning du vill att de ska visas.

Om du vill välja ett fält i en annan tabell väljer du först tabellen i listan och lägger sedan till fältet. Du kan också skapa ett nytt fält eller en ny tabell genom att välja Hantera databas i tabellistan.

Flytta ett fält till en ny rad

Klicka i Etikettinnehåll för att placera insättningspunkten framför det fält du vill flytta (framför de avgränsande vinkelparenteserna <<). Tryck sedan på Enter eller Retur.

Placera text eller skiljetecken mellan fält

Klicka i Etikettinnehåll på den plats där du vill ha texten eller skiljetecknen och skriv sedan in det du vill ska visas.

Ta bort ett fält från etiketten

Markera fältnamnet och avgränsarna (<< och >>) i Etikettinnehåll och tryck sedan på Backspace eller Delete.

Viktigt  FileMaker Pro Advanced utformar fält i en etikettlayout som merge-fält Merge-fält är omgivna av dubbla vinkelparenteser (<< och >>). Kontrollera att du markerar dessa parenteser tillsammans med fältnamnet om du vill flytta eller radera ett fältnamn i layouten. Infoga inte några skiljetecken eller annan text mellan parenteserna såvida de inte är en del av fältnamnet.

Kommentarer 

Du kan inte skriva in eller redigera information med mergefält. Använd en annan layout om du vill göra det.

När du ändrar textjusteringen i vertikala etiketter flyttar justeringar åt vänster texten uppåt och justeringar åt höger texten nedåt.

Relaterade avsnitt 

Skapa en layout

Skriva ut etiketter och kuvert