Information om sidhuvud och sidfot (Ny layout/rapport, guide)

I panelen i guiden Ny layout/rapport kan du skriva text som ska visas i rapportens sidhuvud och sidfot. Du kan välja om texten ska vänsterjusteras, högerjusteras eller centreras både i sidhuvud och sidfot.

 

Om du vill lägga till följande i layouten ...

Gör så här

Sidnumret när du förhandsgranskar eller skriver ut. (I layoutläget visas sidnummersymbolen, {{Sidnummer}}.)

Välj Sidnummer.

Dagens datum från systemet när du förhandsgranskar eller skriver ut. (I layoutläget visas symbolen för aktuellt datum, {{AktuelltDatum}}.)

Välj Datum.

Namnet på layouten som du angav i den första panelen i guiden.

Välj Namn.

Text i en typsnittsstorlek något större (1,5 gånger) än den befintliga definierade textstorleken eller den storlek som definierats av layouttemat.

Välj Egen text, stor.

I dialogrutan Egen text skriver du vid Egen text vad som ska visas på den angivna platsen.

Text i samma typsnittsstorlek som den befintliga definierade textstorleken eller den storlek som definierats av layouttemat.

Välj Egen text, liten.

I dialogrutan Anpassad text skriver du vid Egen text vad som ska visas på den angivna platsen.

En bild som du sätter in.

Välj Logotyp.

I dialogrutan väljer du en fil som ska infogas och klickar sedan på Sätt in.

Kommentarer 

I FileMaker Pro Advanced kommer texten att vänsterjusteras om du lägger till den i vänsterposition, centreras om du lägger till den i centerposition och högerjusteras om du lägger till den i högerposition.

Om du väljer att visa layoutens namn i sidhuvudet eller sidfoten används namnet som du skrev in i guidens första panel. Om du ändrar layoutens namn senare kommer denna ändring inte att speglas i sidhuvudet eller sidfoten.

Du kan placera en bild (logotyp) i sidhuvudet och en i sidfoten. Den maximala höjden på en logotyp är en fjärdedel av sidans höjd och den maximala bredden är sidans bredd.

FileMaker Pro Advanced tillämpar formatet från lämplig sidhuvud- eller sidfotsdel på alla mergefält som du skapar i panelen Information om sidhuvud och sidfot. Mer information finns i Skapa och arbeta med format i layouter.

Relaterade avsnitt 

Skapa en layout