Referens > Funktioner > Logiska funktioner > GetFieldName
 

GetFieldName

Returnerar det fullständiga namnet på en fältreferens.

Format 

GetFieldName(fält)

Parametrar 

fält – ett fältobjekt eller utvärderingen av ett textuttryck som refererar till ett fältnamn.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill få det fullständiga namnet på fält (tabellnamn::fältnamn).

Kommentarer 

Om du anger innehåll för aktuell beräkning kommer denna funktion att utvärderas baserat på det sammanhanget. I annat fall kommer den att utvärderas baserat på sammanhanget för aktuellt fönster.

Exempel 1 

GetFieldName (x) returnerar namnet på en fältreferens som skickas till en anpassad funktion som parametern x.

GetFieldName (Evaluate (<fält>)) returnerar namnet på ett fält baserat på data som lagras i <fält>.

GetFieldName(Evaluate(Get ( AktivtFältnamn ) ) ) returnerar det fullständiga namnet för det fält som har fokus när det körs.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner