Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivModifieringstangent )
 

Get ( AktivModifieringstangent )

Returnerar ett nummer för modifieringstangenterna som trycks ner.

Format 

Get ( AktivModifieringstangent )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Talet beräknas genom summering av de tal som motsvarar varje modifieringstangent (t.ex. Ctrl+Skift) som användaren trycker på. Tangenterna har följande värden:

Skift = 1

Caps Lock = 2

Ctrl (Windows) och kontrolltangenten (macOS) = 4

Alt (Windows) och Alt-tangenten (macOS) = 8

Kommando (macOS) = 16

Du kan använda den här funktionen i ett script som innehåller ett scriptsteg för en anpassad dialogruta (med knapparna OK och Avbryt) för att utföra en specialåtgärd om användaren trycker på Alt-tangenten medan han eller hon klickar på OK.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect och FileMaker Go stöds inte denna funktion och 0 returneras.

Exempel 1 

Returnerar 9 om Skift+Alt trycks ned på en dator med Windows.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält