Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Utforma platshållartext
 

Utforma platshållartext

1. I layoutläget markerar du fältet som innehåller platshållartexten.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

3. Från listan för objektlägen (den andra listan på fliken) väljer du Platshållartext.

4. I området Text väljer du önskade alternativ.

Mer information finns i Utforma text.

5. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.

Relaterade avsnitt 

Lägga till och ändra fältetiketter

Utforma objekt med Granskaren